вторник, 4 септември 2007 г.

Полово поведение

Половото поведение се определя като съвкупността от действия на индивида, които позволяват да бъде оценена принадлежността му към определен пол. В основата си, това е еволюционно знаково поведение, което съдържа в себе си различни маркери на външността, определяни от биологично-детерминираните свойства на пола, като съвкупност от белези. Прилагането на знаковите различия, се основава на половото съзнание, което дава възможност на индивидите да проявяват своята полова принадлежност. В поведението на човека могат да се наблюдават редица отенъци на половата принадлежност, с което индивида да не се идентифицира с двата основни биологични пола – мъжки или женски, а напротив – да търси, да се идентифицира и да утвърждава половата принадлежност на своето психично самосъзнание. Типичен пример за това е транссексуалността, но в никакъв случай интерсексуалността, когато биологичността се изявява с присъствието на двата пола като анатомо-физиологична структура в един индивид, а самоосъзнаването да става пожелание на индивида.

Особености на половото поведение - ТУК

1 коментар:

Cassandra Bazarov каза...

ЛИЧЕН ЗАЕМ, БЪРЗ И НАДЕЖДЕН.

Скоро в края на годината 2016.

Да прекарват новата година в стил, получават заеми, вариращи от 2,000 2,500,000 лев при ниска лихва от 3 % до 5 % в рамките на 48 часа.

Ние ви предлагаме:
лични заеми,
заеми на предприятия,
ипотечни кредити,
кредити-проекти,
селскостопанските фондове и проекти.
Това може да позволи да се изправи си дългове или да заплатите сметките си преди Нова година.
Така се чувстват свободни да се свържете с нас на следния адрес за получаване на кредит по-бързо и надеждно: cassandrabazarov@gmail.com

Ние ще ви даде повече информация веднага след като получим вашето съобщение.
До скоро виждане!