вторник, 4 септември 2007 г.

Декларация "Сексуално здраве за Хилядолетието"

Преамбюл: "Ние участниците в ХVІІ-тия Световен конгрес по сексология, потвърждаваме нашата подкрепа към мисията на Световната Асоциация за сексуално здраве, обезпечаваща сексуалното здраве по протежение на целия живот. Освен това, ние потвърждаваме приетата през 1999 година Декларация за сексуалните права, както и препоръките в отчета на Пан-американската организация за здраве - "Обезпечаване ва сексуалното здраве: препоръки за действие" през 2000 г. и приетите от Световната Здравна Организация работни определения за сексуално здраве и сексуални права през 2002 г. Поставяйки под внимание острата необходимост от колективни действия за достигане на необходимото ниво на здраве и реализация на целите и задачите, зафиксирани в международните спогодби, включително и Декларация "Сексуално здраве за Хилядолетието", се провъзгласяваме за следното:

Същност на декларацията - ТУК


Няма коментари: