вторник, 4 септември 2007 г.

Декларация за сексуални права

Световната Здравна Организация (СЗО), от 1974 година, започва да разграничава понятията репродуктивно и сексуално здраве. По-нататък учените - медици, сексолози, демографи, социолози и пр., съществено го обогатяват. Важна роля в това изиграва Международната конференция по проблемите на народонаселението в Каир (1994), Международния женски конгрес в Пекин (1995) и 13-ти Конгрес на Международната сексологична асоциация във Валенсия (1997). Тази работа продължава и до днес.

Същност на Декларация за сексуални права


Няма коментари: