четвъртък, 23 август 2007 г.

Сексуална ориентация

Сексуалната ориентация се определя като устойчива, анатомо-физиологична, емоционална, романтична, сексуална и любовна привързаност към друг човек. Тя следва да се отличава от другите съставящи човека сексуалности, като биологичен пол, джендерна идентичност (психологичното усещане на собствената личност като мъж или жена) и социална джендерна роля (степента на съответствие на нормите на културата, предписващи определено мъжко или женско поведение). Сексуалната ориентация по обекта на привързаност варира в диапазона от изключителна хомосексуалност до изключителна хетеросексуалност, като между тези полюси се разполага бисексуалността, в която в различни съчетания са представени както хомосексуалната, така и хетеросексуалната привързаност.

Няма коментари: