вторник, 21 август 2007 г.

Въвеждащи сексологични термини


За да бъде разбрана добре сексологичната наука, преди всичко би следвало да се направи изясняване на някои базични термини, върху които следва надграждането на сексологията като наука.

Човешката сексология като наука представлява сложна хуманитарна наука, която се занимава с половия живот. Тя е многокомпонентна и съчетава в себе си знанията от различни природо-естествени и културно-исторически науки.

Следва да направим уточнението, че сексологията се причислява към науката за здравето - медицината, тъй като първоначално се е занимавала с лечението на заболявания свързани с половите органи (аномалии и инфекции). В последствие, сексологията е подложена на развитие и тя става общомедицински раздел, отговорен не само за посочените фактори от човешкото съществуване, а придобива значение на наука работеща с цялата сложност на понятието пол и производните му термини - секс и сексуалност, с всички позитиви и негативи, които те носят.

Продължението на цялата статия, може да намерите - ТУК


Няма коментари: